Škola za pse Akio Koprivnica

Kao prvak (Like a champ)

Nauči svog psa da sjedi kao prvak (sit like a champ)

Nauči svog psa da skače kao prvak (jump like a champ)

Nauči svog psa da igra karte sa vama kao prvak (teach your dog to play cards like a champ)

Naučite pse da legnu u mjesto kao prvaci (teach your dogs to stay like champs)

Naučite svoje pse da daju šapu kao prvaci (teach your dogs to give a paw like champs)

Nauči psa da spava kao prvak (teach your dog to sleep like a champ)

Nauči svog psa da bude prvak (teach your dog to be a champ)

Što želiš ti naučiti svog psa?